Collecties’ op MEDEA zijn sets van vondstfiches die het resultaat zijn van een specifiek registratieproject, of die een fysieke collectie van een instelling (bijv. museum of heemkundige vereniging) vertegenwoordigen. Een collectie kan vondsten van verschillende vinders bevatten, of vondsten waarvan de vinder onbekend is. Datasets met bijzondere waarde kunnen afwijken van de kwaliteitseisen voor vondstinformatie op MEDEA. Wil je zelf andere vinders helpen met het invoeren van vondsten, of heb je al een ruime dataset verzameld buiten MEDEA om? Neem dan contact met de MEDEA-beheerder via info@vondsten.be.